Monday, December 15, 2008

ऑक्सफोर्डशाय्ररमधल्या एका गावरस्त्यावरून एक युवकाचे अपहरण हा
अमेरिकेच्या अध्यक्षाला त्याच्या पदावरून हुसकावून लावण्याच्या आत्यंतिक क्रूर
अशा कारस्थान-नाट्यातील पहिला प्राणांतिक अंक होता. तो यशस्वीरीत्या पार
पाडला गेला, तर हा अध्यक्ष या अनपेक्षित धक्क्याने मानसिक आणि भावनिकदृष्टया
खचून अकार्यक्षम होईल, हा एकमेव हेतू या अपहरणामागे होता.

हा दुर्दैवी प्रकार जगातील फक्त एकाच व्यक्ती थोपवून धरू शकत होती- क्विन!
अपहरणाच्या अशा प्रकारांमध्ये सातत्याने यशस्वी ठरलेला जगद्विख्यात मध्यस्थ.

या अपहरणनाट्याचा उलगडा होत असताना श्वास रोखून ठेवणा॒रया औत्सुक्याने
वाचक कधी कमालीचा उत्तेजित होतो. कधी आश्चर्याने चकित होतो, कधी अंगावर
कोसळणारया तपशीलामुळे गोठल्यासारखा होतो. फ्रेडरिक फोरसिथ या जागतिक
कीर्तीच्या लेखकाने विलक्षण कौशल्याने विणलेली ही चित्तचक्षुचमत्कारिक कहाणी
वाचताना थरारक अनुभवांमुळे तुम्ही पानापानावर स्तंभित होणार आहात

मध्यस्थ-फ्रेडरिक फोरसीथ
मराठी अनुवाद: सौ. सोहनी
सौजन्य: मेहता पब्लिशिंग हाउस
(The Negotiator by Frederick Foresyth)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...