Thursday, March 5, 2009

किडनँपर्सनी त्याला जमिनीखाली- एका लाकडी पेटीमध्ये-जिवंतपणी पुरून ठेवलं होतं...! त्याच्या सुटकेच्यामोबदल्यात त्यांनी पाऊण लाख डॉलर्सची मागणी केली होती. मृत्यूपेटीत गाडल्या गेलेल्या मायकेल बाकम यातरूणाची अंगावर शहारे आणणारी भीषण कहाणी...!!

ज्या कथांची वाचक आतुरतेनं वाट पाहत होते त्या दुर्मीळ कथा...
एकदा वाचायला घेतल्यावर खाली ठेववणार नाही असा अजोड साहसकथासंग्रह.

रसिक वाचकांना आवडेल अशी एक अनुपम पेशकश !
मृत्युपेटीत पाच दिवस इतर साहसकथा
लेखक : विजय देवधर
सौजन्य: नवचैतन्य प्रकाशन

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...