Saturday, February 5, 2011

मनुष्याच्या लौकिक, तसंच शारीरिक आणि मानसिक आयुष्यात सतत स्थित्यंतरं घडत असतात। त्या स्थित्यंतरांत माणसाची मानसिक मोडतोड होत असते आणि त्याच मोडतोडीतून माणूस पुन्हा पुन्हा उठत असतो... आसपासच्या लोकांना प्रेरणा देत असतो... "चिकन सूप'च्या या कथा म्हणजे माणसांतल्या विलक्षण ताकदीच्या कथा आहेत. मानवी स्वभावातल्या सूक्ष्मातिसूक्ष्म कंगोर्यांवर ऊहापोह करणार्या या कथा, म्हणजे अनेकांच्या अंधार्या मार्गावरच्या, रस्ता दाखवणार्या ज्योती आहेत! ही प्रकाशाकडे नेणारी एक वाट.
चिकन सूप फॉर द सोल भाग 2

मूळ लेखक : जॅक कॅनफिल्ड मार्क व्हिक्टर हॅन्सन

अनुवादक : प्रज्ञा ओक
प्रकाशन: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Chicken Soup for the Soul is a series of books, usually featuring a collection of short and dense inspirational stories and motivational essays.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...